Wijkverpleging

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis en door middel van een intakegesprek en uw medische gegevens volgt er een passende indicatie. Onze wijkverpleegkundige bepaalt wat voor zorg en voor hoe lang u die nodig heeft een zorgplan genaamd. Naast de wijkverpleegkundigen hebben wij ook verzorgenden binnen onze wijkverpleging teams. Als wijkverpleging bieden wij zorg die uiteenloopt van eenvoudige tot ingewikkelde handelingen. Denkt u hierbij aan ondersteuning bij het wassen en aankleden, stoma-  en wondverzorging en het toedienen van medicatie. Onze wijkverpleging teams gaan zeer professioneel te werk, waarbij u altijd een vast aanspreekpunt heeft.

 

  Direct zorg aanvragen