Uitsluitingscriteria

Verpleegkundige Lana Zorg kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

  • met een WZD-status
  • met agressieproblematiek welke niet hanteerbaar is binnen de thuissituatie
  • met verslavingsproblematiek welke niet hanteerbaar is binnen de thuissituatie
  • kinderen tot 18 jaar

Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht.