Privacyreglement

Lana Zorg is zich bewust van de behoefte aan en het recht op privacy. Om die reden volgen wij de hiervoor opgestelde wettelijke regels en procedures. Daarmee borgen we de privacy van onze cliënten en werknemers zo optimaal mogelijk.

Wij geven met het onderstaand reglement inzicht in de wijze waarop Lana Zorg persoonsgegevens verkrijgt, welke zij bewaart, wie toegang heeft tot deze gegevens en aan wie deze worden verstrekt. Ook wordt daarin uiteengezet welke rechten betrokkenen hebben.

Wilt u hierover meer lezen? Klik dan op onderstaande link dat verwijst naar onze werkwijze en afspraken rondom uw privacy

Privacyreglement 2019