Missie en Visie

Verpleegkundige Lana Zorg is er voor iedereen die thuiszorg nodig heeft. Onze missie is mensen met een zorgvraag zodanig te ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk thuis, in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het uitgangspunt van VPK Lana zorg is de mens achter de zorgvrager. VPK Lana Zorg heeft de ambitie om een cliëntgerichte zorgaanbieder te zijn die kwalitatief goede zorg biedt en die een bijdrage levert aan de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van de zorg.

Bij VPK Lana Zorg staat de cliënt én zijn omgeving centraal. Wij vinden het belangrijk dat cliënten hun dagelijkse bezigheden blijven behouden zoals zij gewend waren, ondanks de eventuele zorg en/of ondersteuning die zij daarbij nodig hebben. Wij streven ernaar dat cliënten hun gevoel van eigenwaarde behouden, daar waar het kan invloed blijven houden op het leven en de zelfredzaamheid.
 
Met begrip en respect voor de eigenheid van de cliënt werkt VPK Lana Zorg toe naar herstel of behoud van de gezondheid. Kenmerkend voor onze aanpak: persoonlijk, transparant, maatwerk en oprechte aandacht. De teams zijn klein, de lijntjes zijn kort en er wordt gewerkt met een vaste groep personeelsleden. Het personeel is goed gekwalificeerd en heeft veel ervaring. Ze zijn betrokken en nemen de tijd voor de cliënt.
 
Het team van Vpk Lana Zorg werkt samen met de omgeving van de cliënt, zoals familie of vrienden, mantelzorgers, (huis)artsen of zorg- en welzijnsorganisaties. Wij vormen samen een netwerk rondom de cliënt, dat op elke moment passende hulp kan bieden. Het doel is de kwaliteit van het leven van de cliënt te verbeteren.