Kwaliteit

Bij Vpk Lana Zorg sluit de zorg aan op wat de cliënt belangrijk vindt. Door in gesprek te gaan met de cliënt en zijn sociale netwerk blijven we continu werken aan het verbeteren van de kwaliteit.

In het zorgleefplan worden de afspraken die zijn gemaakt over de zorg vastgesteld. Het doel hiervan is om de juiste zorg- en/of diensten te kunnen leveren. Hiermee kunnen we de kwaliteit borgen en zo nodig bijstellen.