Klachten

Ons streven bij Vpk Lana Zorg is zorg op maat leveren. Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. We nemen elke klacht serieus en bekijken hoe we soort gelijke klachten in de toekomst kunnen voorkomen. Uiteraard proberen we gezamenlijk met u tot een oplossing te komen. Het is belangrijk voor u om te weten waar u met uw klacht terecht kan. 

Wilt u een klacht doorgeven
U kunt uw klacht schriftelijk of telefonisch aan ons doorgeven. Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, neemt onze zorgcoördinator contact met u op.
Uiteraard kunt u rechtstreeks contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. 
De klachtenfunctionaris doet onderzoek naar de klacht en gaat in gesprek met de klager en de aangeklaagde. Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht kunt u zich wenden tot Stichting Zorggeschil.
Klachten worden vertrouwelijk behandeld, waarbij uw privacy wordt gewaarborgd. 


Advies / bemiddeling Quasir
Als u advies wilt met betrekking tot het indienen van een klacht, het formuleren van de klacht en/of bemiddeling hierbij dan kunt u ook met een onafhankelijke bemiddelaar van Quasir contact opnemen. 

Quasir afdeling Klachtenbemiddeling, t.a.v. coördinator abonnementen

Postbus 1021
7940 KA  Meppel
06 4844 5538

bemiddeling@quasir.nl
www.quasir.nl

 

Bent u het oneens met onze beslissing?
Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld of als u het niet eens bent met het antwoord dat u heeft gekregen, dan kunt u terecht bij een geschillencommissie. Vpk Lana Zorg is aangesloten bij ‘Stichting Zorggeschil’, een gecertificeerde dus erkende geschilleninstantie. 

Stichting Zorggeschil
Postbus 24018 
3502 MA Utrecht
Tel: 0561 618711

info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl
 

Klik hier voor ons klachtenreglement