Geriatrische zorg

Het verlenen van zorg aan cliënten die door dementie of een psychische stoornis in combinatie met ouder worden gebaat zijn bij stabiele hulpverlening. 

Dementie
Er wordt met name zorg geleverd aan de cliënten met dementie. Het zorgteam  ondersteunt cliënten, mantelzorgers en familieleden in het veranderingsproces door de dementie.

Onze zorgmomenten kunnen variëren van korte zorgmomenten tot 24 uur aaneengesloten zorg. 
Denkt u hierbij aan meerdere zorgmomenten per dag, blokzorg en nachtzorg. 

Korte zorgmomenten per dag houdt in het stimuleren met eten, medicatie geven en klaarmaken voor de nacht.

Blokzorg is zorg gedurende een opeenvolgend aantal uren bijv van 9:00 - 21:00. Via Vpk Lana Zorg kan dit voor elk gewenst moment van de dag geregeld worden.

Dementerenden zijn vaak onrustig in de nacht en dan is het prettig als een medewerker van Vpk Lana Zorg aanwezig is om toezicht te houden. 

Doelstellingen geriatrische zorg
  • Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen van mensen die aan een vorm van dementie lijden.
  • Realiseren van een veilige en hygiënische leefomgeving.
  • Realiseren van een ondersteunend netwerk.
Specialistische zorg vraagt u aan via uw huisarts, de wijkverpleegkundige of via uw behandelend specialist in het ziekenhuis. Wilt u daar hulp bij? Neem dan contact met ons op.

 

  Direct zorg aanvragen